• "İlim Hizmet Araştırma Merkezi"

HAKKIMIZDA

İHAM (İLİM HİZMET VE ARAŞTIRMA MERKEZİ)

 

 

AMACI;

Bilgiyi öğrenmeyi ve öğretmeyi ilke edinen İlim Hizmet Araştırma Derneği (İHAM), “Bilenlerle bilmeyenlerin bir olmayacağından (Zümer, 9)” hareketle, İslâm'a ve insanlığa hizmet edecek fedakar ve bilgili bir nesil yetiştirmeyi gaye edinmektedir.

MİSYONU;

  • İslâm'a ve insanlığın sorunlarına vakıf, bu alanda hizmet etmenin bilincinde, geçmişine bağlı, günü iyi tahlil etmiş ve geleceğe hazır öğrenci ve araştırmacılar yetiştirmek;
  • İlahiyat fakültesi öğrencilerini Fakülte derslerinin yanı sıra uzman hocalar tarafından Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam/Akaid, Hitabet, Arapça, İngilizce ve Güzel Sanatlar gibi lisans ve lisansüstü seviyede takviye etmek;
  • Seminerlere katılan öğrencilerin dillerini geliştirmek ve tecrübe kazanmak amacıyla yurt dışı dil eğitimi organize etmek.
  • Din adına oluşan/oluşturulan gündemler konusunda etkin, söyleyeceği yeni sözleri de olan din bilginlerini ve akademisyenleri, seminer konferans ve sempozyum gibi etkinlikler çerçevesinde buluşturmak, bu sayede din eğitimi ve öğretimine ve din hizmetlerine katkı sağlamak.
  • Lisans ve lisansüstü İslami ilimler öğrencilerinin müfredat çalışmaları ile birlikte Kur'an'ın tefsiri (Tefsir), Son peygamberin sözleri (Hadis), İslam hukuku (fıkıh ve fıkıh) alanlarında ekstra derslerle desteklenerek din eğitimine ve din hizmetlerine katkıda bulunmak.
  • (Akaid), Topluluk Önünde Konuşma, Sanat ve Arapça, İngilizce gibi diller alanlarında uzman kişiler tarafından verilmektedir. EK olarak öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek amacıyla kısa süreli yaz kurslarına katılmalarını teşvik etmek.

 

İHAM'IN KURULUŞU VE YÖNETİMİ

 

1993 Yılında Sofular Biçakçı Ali Cami Müessesesinde sadece erkek öğrencilerle başlayan ekstra öğretim trendi, 2005 yılında iham (ilim, hizmet ve araştırma merkezi)  kadın öğrencileri de dahil ederek genişletilmiştir ve bugünde devam etmektedir.

 

Katılımcılarımıza 5 yıllık bir öğrenme ve eğitim programı uygulanmakta ve sonunda başarılı olduklarında sertifika verilmektedir.

 

Kurucusu ve Onursal Başkanı İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Sn. MUSTAFA KARATAŞ'tır.

 

 

 

YÖNETİM KURULU

 

BAŞKAN: Prof. Dr. MUSTAFA KARATAŞ

BAŞKAN YARDIMCISI: ENGİN YILMAZ 

GENEL MUHASİP: İLYAS YÜCEDAL

GENEL SEKRETER: Doç. Dr.  FİKRET SOYAL

 

ÜYE: Prof. Dr. Bekir KUZUDİŞLİ

ÜYE: Ömer GÜLERYÜZ

ÜYE: NİHAT KARATAŞ

ÜYE: HANİFE KARATAŞ

ÜYE: RABİYE AYDIN

 

 

DENETİM KURULU

 

BAŞKAN: UĞUR ŞAHİNBAŞ

ÜYE : MEHMET GÜLERYÜZ

ÜYE: AYHAN KAHRAMAN

YEDEK ÜYE : MEHMET EMİN ÇOBANOĞLU

YEDEK ÜYE: AHMET CELALETTİN GÜNEŞ

YEDEK ÜYE: ÖMER YAŞAR

 

 

 

HANIMLAR KOMİSYONU:

 

KOMİSYON BAŞKANI : Hanife KARATAŞ

BAŞKAN YARDIMCISI : Hilal ÇAMLI

SAYMAN: Rabia AYDIN

SEKRETER: Olcay GÜLERYÜZ

ÜYE: Emine SEYYAR

ÜYE: Nurdan SOYAL

ÜYE: Filiz ERTEMEL

ÜYE: Zeliha ERCAN

ÜYE: Sevgi DOĞAN

 

 

 

AKTİVİTELER

 

İHAM, İLAHİYAT fakültesi erkek ve kız öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde yetiştirmeyi amaçlayan, BU doğrultuda çeşitli faaliyetlerde bulunan bir dernektir. Üniversitenin İslami İlimler Fakültesindeki programların (müfredat) yetersizliğini dikkate alarak, öğrencilerin tam donanımlı hale gelmeleri için gerekli takviye dersleri öğrencilerine uygular. Merkezin faaliyet alanları aşağıdaki gibidir:

 

Bazı dersler, mevcut müfredatı tamamlamak adına, tefsir (Kuran'ın tefsiri), fıkıh (İslam hukuku), hadis (son peygamberin sözleri) vb. alanlarda nitelikli hocalar tarafından verilmektedir.

 

Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmak amacıyla konferans ve yarışmalar düzenlenmektedir.

 

Sosyalleşmeyi ve etkileşimi amaçlayan geziler, piknikler, kahvaltı toplantıları gibi etkinlikler düzenlenmektedir.

 

Eğitim, barınma ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik imkanların yanı sıra, Burs desteği de sağlanmaktadır.

 

İHAM ( İlim Hizmet Araştırma Merkezi )

The CENTER FOR KNOWLEDGE, SERVİCE AND  RESEARCH

Aims and missions of IHAM

Starting with the POİNT OF “NOT EQUAL ARE THOSE WHO KNOW AND those who don’t” (AL QUR’AN: 39, 9) ADOPTİNG THE FOLLOWİNG THREE PRINCIPLES OF KNOWLEDGE, LEARNİNG AND TEACHİNG; IHAM(Center for Knowledge,Service and  Research) AIMS TO ASSİST BRİNG ABOUT A GENERATION OF SINCERE AND DEVoTED individuals WHO WOULD SERVE HUMANITY THROUGH THESE THREE PRINCIPLES..(knowledge,learnıng and teachıng).

TO BRING ABOUT A GENERATION OF STUDENTS AND RESEARCHERS WHO ARE ATTACHED TO THEIR PAST, can also GRASP  TODAY’s World  WELL AND are READY FOR TOMORROW, AS A RESULT WHO WOULD BE DEEPLY AWARE OF DIFFICULTIES THAT  HUMANITY  IS FACING ,SO THEY WOULD BE WILLING TO SERVE THEM THROUGH MANY PERSONAL SACRIFICES..

TO contribute to religous education and religous services by  getting  well-RESPECTED, KNOWLEDGEABLE  RELIGIOUS LEADERS AND ACADEMICS WHO HAVE revolutionary approaches   AND ARE VERY ACTIVE IN participating IN current affairs  WHICH  OCCUR NATURALLY  OR are created ARTIFICIALLY  IN THE NAME OF RELIGION (ISLAM), to MEET AROUND THE CIRCLES OF ACTİVİTİES SUCH AS SEMINARS, CONFERANCES AND SYMPOSIUMS.

TO contribute  to religous education and religous services by supporting  the undergraduate and postgraduate Islamic studies students together with their curricular studies  through extra lectures in the fields of interpretation of the Quran (Tafseer), The last prophet’s sayings (Hadith), Islamic jurisprudence (fiqh and Akaid), Public Speaking, Art  and Languages such as Arabic and English  given by expert individuals in their fields. ADDITIONALLY , TO encoruage students to participate in short-term summer courses to improve their language skills.

FOUNDATION AND MANAGEMENT OF IHAM

EXTRA TUTIONS trend WHICH STARTED IN 1993 with only male students in Sofular Biçakçı Ali Mosque institution, EXPANDED TO INCLUDE FEMALE STUDENTS UNDER THE PATRONSHIP OF IHAM (THE CENTER FOR KNOWLEDGE, SERVİCE AND  RESEARCH),in 2005 AND STILL CONTINUING TO DATE.

OUR PARTICIPANTS UNDERGO A 5 YEAR PROGRAMME OF LEARNING AND TRAINING AND they are issued a certificate AT THE END upon successful completion.

FOUNDER AND HONORORY CHAIRMAN IS MR MUSTAFA KARATAŞ (PhD) OF FACULTY OF ISLAMIC STUDIES FROM ISTANBUL UNIVERSİTY

 

ACTIVITIES

IHAM is an association which undertakes certain activities aiming to equip male and female students from ISlamic Studies faculty for the future in a best possible way.  Considering the inadequacy of the programmes (cirriculum) in Islamic studies faculty of the university, takes the necessary action to help the students get fully qualified and become well-equiped. Soem activites areas follows:

Some lectures are given by qualified lecturers in the fields of tafseer(interpretaion of the Quran), fiqh(ISlamic jurispredence), hadith(sayings of the final prophet) etc, in the name of complimenting the current ciriculum.

Sending students to Amman-Jordan University Language Centre in the summer for a period of 1.5 months to compliment the language education

Some conferences and contests are organised to assist students’ personal and social development

Some activities such as trips, picnics and breakfast meetings are organised aiming socialising and interacting

Provision of scholarship  for the bursaries regarding their education, accommodation and social needs